GIVEAWAY ANIVERSAR  
Thinking Made Visible
🎉 3 ani 🎉

Regulament Concurs, Facebook / Instagram

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului GIVEAWAY ANIVERSAR - Thinking Made Visible, 3 ani (denumit în continuare „Concursul”) este Grai Media Global S.R.L cu Sediul: Cluj-Napoca, str. Samuiel Brassai 12, etaj 1, având date de identificare: J12/308/2023 și CUI: RO47506366 (denumit în continuare „Organizatorul”).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Organizatorul Concursului GIVEAWAY ANIVERSAR - Thinking Made Visible, 3 ani (denumit în continuare „Concursul”) este Grai Media Global S.R.L cu Sediul: Cluj-Napoca, str. Samuiel Brassai 12, etaj 1, având date de identificare: J12/308/2023 și CUI: RO47506366 (denumit în continuare „Organizatorul”).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 12.12.2023 - 14.12.2023 pe conturile de Facebook, respectiv de Instagram ale brandului Thinking Made Visbile: 

Facebook

Instagram

Înscrierea în concurs se face prin TREI acțiuni obligatorii: 

• Publicarea unui comentariu în care să menționezi care e episodul Thinking Made Visible care ți-a plăcut cel mai mult (dacă asculți deja podcastul), respectiv pe cine ai vrea să asculți în podcast (dacă abia acum descoperi podcastul); 

• Tag către cel puțin doi prieteni cărora crezi că le-ar plăcea să descopere acest podcast; 

• Share postării care anunță concursul, pe Stories, cu tag spre Thinking Made Visible; 

Opțional:

• Like / Follow paginilor Thinking Made Visible, din Social Media; 

• Publicarea unui review în platformele de Streaming - Spotify / Apple Podcast / Youtube.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont valid de Facebook, completat cu o adresă de email validă sau un număr de telefon valid.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. 

Potrivit prevederilor legii, anunțarea câștigătorului și a Premiului este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul câștigătorului privind faptul că numele său și Premiul obținut va fi făcut public potrivit legislației române în vigoare. Datele personale privind numele câștigătorilor vor fi utilizate pentru anunțarea publică a câștigătorului despre rezultatul extragerii la sorți.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru transmiterea de materiale publicitare, informări cu ultimele noutăți, cu privire la concursuri/tombole și promoții inițiate și oferite de Organizator și/sau pentru întocmirea de evidente statistice, dacă participantul a consimțit în acest sens.

Organizatorul asigură tuturor participanților respectarea drepturilor legale recunoscute prin Legea nr. 677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale care îi privesc și dreptul de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată în atenția Grai Media Global S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, pe adresa de e-mail contact@madalinavasiu.com

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va fi anunțat în data de 12 Decembrie 2023 pe pagina de Facebook și de Instagram. 

Extragerile vor avea loc în data de 15 Decembrie 2023 tot pe pagina de Facebook. Vor fi 6  extrageri aleatorii din lista de comentarii folosind un site autorizat. Ulterior, din cele 6 extrageri (câte 3 pentru fiecare platformă) se vor extrage cei 3 câștigători finali. 

Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 12.12.2023 - 14.12.2023, ora 22: astfel:

1. Trebuie să scrie un comentariu la postarea dedicată concursului în care să menționeze care e episodul care le-a plăcut cel mai tare; (sau pe cine și-ar dori ca invitat în podcast, dacă n-a ascultat încă niciun episod)

2. Trebuie să introducă (“Tag/Etichetează”) numele a doi prieteni în același comentariu. 

3. Trebuie să dea Share (”Distribuie”) Public, pe Stories, la postarea despre concurs. 

În momentul în care cele 3 condiții sunt îndeplinite, înscrierea este validă.

Important: Dacă participantul scrie mai multe comentarii distincte în care introduce (“Tag/Etichetează”) numele unei prietene (alta decât cea deja etichetată în alte comentarii proprii) atunci Participantul are mai multe șanse de câștig la extragere.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Sunt oferite 3 premii după cum urmează:

Premiul 1 este reprezentat de o pereche de căști Over-Ear Apple Airpod Max, în valoare de 2799 lei. 

Premiul 2 este o pereche de căști AirPods Pro (gen.2), în valore de 1349 lei. 

Premiul 3 este reprezentat de o pereche de căști AirPods (gen.3), în valoare de 849 lei.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul unui site specializat.

Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. 

Cei care nu respectă cele 3 condiții, nu vor fi validați în extragere și se va acorda premiul altor participanți care îndeplinesc condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Fiecare câștigător va fi anunțat în ziua extragerii pe contul de Facebook al organizatorului, în cadrul unei postări.

În plus, câștigătorii vor fi contactați prin intermediul mesageriei specifice Facebook / Instagram de către Organizator, folosind username-ul cu care aceștia s-au înscris în concurs. Dacă în urma acestei încercări, oricare dintre câștigători nu revendica sau dacă refuză premiul în 3 zile lucrătoare, ne rezervăm dreptul de a extrage alt participant câștigător.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com sau instagram.com

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 14.12.2023, ora 23:59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natura a face imposibilă derularea, sau în cazuri excepționale, în care organizatorul nu mai poate continua concursul.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.thinkingmadevisible.ro

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. 

Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe:
Facebook
Instagram

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Thinking Made Visible și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.